Predstavitvena delavnica č u j e č n o s t i v Prekmurju

Spoznajmo Cujecnost – Predstavitvena delavnica

Čuječnost (ang. mindfulness) je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Ko smo čuječi, je naša pozornost usmerjena na trenutno izkušnjo, kot se poraja iz trenutka v trenutek. Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih občutkov, namer in zaznav, ne da bi jih želeli odriniti, zadrževati ali kako drugače spreminjati. “Predstavitvena delavnica č u j e č n o s t i v Prekmurju” verder lezen